Yönetim Sistemleri

Sürekli gelişim felsefesi ile yönetilen Tur Transit sahip olduğu Uluslararası Kalite Sistemleri Belgeleri ile çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile en ileri seviyede ilişki kurmakta ve hizmet standardını iyileştirmektedir. 

Mevcut Kalite Belgelerimiz şunlardır: 
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi