Sürekli gelişim felsefesi ile yönetilen Tur Transit, sahip olduğu Uluslararası Kalite Sistemleri Belgeleri sayesinde çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile ileri seviyede ilişki kurmakta ve hizmet standardını iyileştirilmektedir.

Mevcut Kalite Belgelerimiz: 

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TUR TRANSİT KALİTE POLİTİKAMIZ

Uygun ve doğru kalite yönetim sistemini: Tur Transit ailesinin tüm üyelerinin katılımıyla kurmak ve tüm üyelerin katılımıyla yürütmek, dünya ölçeğinde en yüksek verimlilik ve kalite kriterlerine ulaşarak çağdaş gelişmeler ışığında sistemi, verimlilik ve kaliteyi sürekli irdelemek ve sürekli geliştirmek…

Dolayısıyla; sürekli artan yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak.

TUR TRANSİT ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre yönetim prensibini benimseyerek, çevre ve doğal kaynakları korumak için riskleri en aza indirecek teknolojiyi takip etmek ve kullanmak.

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme, kirliliğin önlenmesi ve doğaya zararlı atıkların uygun bir şekilde bertarafını sağlamak.

TUR TRANSİT BİLGİ GÜVENİRLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Tur Transit A.Ş., kurumsal bilgiyi, hizmetin sağlanmasındaki her türlü ”know-how” ve bilgilendirme dokümanları dâhil olmak üzere, son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir.

Bu bilgiler; elektronik ortamda, kâğıt üzerinde veya diğer ortamlarda bulunabilir. Kuruluşumuz, bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamak ve sürekliliğinin sağlanması için riskleri bertaraf etmek ve gereken her türlü tedbirleri almak, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu amacına erişmek için; çalışanların yetkinliklerini artırmayı ve çalışanların iş verimliliklerini geliştirmek maksadıyla bilgi sistemlerinde kullanılan teknolojiyi yenilemeyi de hedeflemektedir.

Antrepo – depolama, indirme ve bindirme hizmetleri sunumu; gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri için yönetim sistemleri kapsamında tanımlanmış olan tüm faaliyetlerde yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Çünkü biliyoruz ki; Tur Transit A.Ş. ailesinin mutluluğu, tüm bireylerinin temel ihtiyaçlarını, bugün ve gelecekte karşılayabilme güvencesine sahip bir şekilde; çevre duyarlılığı ile ”İş Sağlığı ve Güvenliği” bilinciyle, yaptıklarıyla ve ürettikleriyle gurur duyabilen, birbirine ve çevreye sevgi, saygı ve güvenle bağlı bireyler olmalarına… Kısacası mutlu olmalarına bağlıdır.
Bunu sağlamanın tek yolu ”Entegre Yönetim Sistemimizi” başarıyla uygulamaktır.

TUR TRANSİT ISG YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

 

”İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda; çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri minimum seviyeye indirerek iş kazalarını önlemek, çalışanların/çalışan temsilcilerinin her anlamda danışma ve katılımını sağlamak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.

 Tur Transit A.Ş. olarak; bu  doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekli iyileşme ve gelişimini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

                                                                                                      

GENEL MÜDÜR

Thanks!

Gönderi Takibi Depo Yük Takibi

Thanks!

Gönderi Takibi Depo Yük Takibi

TurkeyEnglish